Khái Toán

Kiến trúc
Kết cấu
Mái
Tầng thượng
Tầng 6 (Lầu 5)
Tầng 5 (Lầu 4)
Tầng 4 (Lầu 3)
Tầng 3 (Lầu 2)
Tầng 2 (Lầu 1)
Tầng lững
Tầng 1 (Trệt)
Tầng hầm
Móng
Hạng mục Diện tích (m2) HS tính toán HT tính toán (m2)
Móng  
Tầng hầm  
Tầng 1 (Trệt)  
Tầng lững  
Tầng 2 (Lầu 1)  
Tầng 3 (Lầu 2)  
Tầng 4 (Lầu 3)  
Tầng 5 (Lầu 4)  
Tầng 6 (Lầu 5)  
Tầng thượng  
Mái  
TỔNG DIỆN TÍCH THIẾT KẾ TẠM TÍNH: 0.0
Hạng mục Diện tích (m2) HS tính toán HT tính toán (m2)
Móng  
Tầng hầm  
Tầng 1 (Trệt)  
Tầng lững  
Tầng 2 (Lầu 1)  
Tầng 3 (Lầu 2)  
Tầng 4 (Lầu 3)  
Tầng 5 (Lầu 4)  
Tầng 6 (Lầu 5)  
Tầng thượng  
Mái  
TỔNG DIỆN TÍCH THI CÔNG TẠM TÍNH: 0.0
Thông tin chủ đầu tư