Cho bữa ăn ngon - Tiện lợi hơn.
Đăng nhập Đăng ký

Giảm 10% cho đơn hàng đầu tiên

Chưa có sản phẩm

Thủy hải sản

Thủy hải sản

Cá Nục Giảm: 90.000 ₫

Cá Nục

kg

0 ₫ 0 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Ngân Giảm: 500 ₫

Cá Ngân

200gr / con

19.000 ₫18.500 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Mó

Cá Mó

250gr / vỉ

28.000 ₫28.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Lóc Đồng Giảm: 1.000 ₫

Cá Lóc Đồng

300gr / con

52.000 ₫51.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Lóc Đen

Cá Lóc Đen

1kg / con

120.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Lạt

Cá Lạt

700gr

96.000 ₫96.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Lăng Giảm: 13.000 ₫

Cá Lăng

1kg / con

235.000 ₫222.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Khoai

Cá Khoai

700gr

169.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Kèo Giảm: 3.000 ₫

Cá Kèo

kg

145.000 ₫142.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Hường (Đổng) Giảm: 1.000 ₫

Cá Hường (Đổng)

200gr / con

25.000 ₫24.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Hường

Cá Hường

150gr / con

16.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Hú (Khứa)

Cá Hú (Khứa)

200gr / khứa

25.000 ₫25.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Hú Giảm: 6.000 ₫

Cá Hú

900gr / con

98.500 ₫92.500 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Hồi (Phi-Lê)

Cá Hồi (Phi-Lê)

200gr / khứa

116.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Hồi (Khứa)

Cá Hồi (Khứa)

200gr / khứa

96.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Hoàng Đế Giảm: 7.000 ₫

Cá Hoàng Đế

1kg / con

175.000 ₫168.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Nục Hấp Giảm: 1.000 ₫

Cá Nục Hấp

giỏ

38.000 ₫37.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Đuối Giảm: 7.000 ₫

Cá Đuối

Kg

205.000 ₫198.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Đối Giảm: 1.000 ₫

Cá Đối

200gr / vỉ

29.000 ₫28.000 ₫

Đặt ngay
- +
Cá Cơm Giảm: 500 ₫

Cá Cơm

200gr / vỉ

37.000 ₫36.500 ₫

Đặt ngay
- +