Cho bữa ăn ngon - Tiện lợi hơn.
Đăng nhập Đăng ký

Giảm 10% cho đơn hàng đầu tiên

Chưa có sản phẩm

Trái cây

Trái cây

Xoài Cát Giảm: 4.000 ₫

Xoài Cát

Kg

112.000 ₫108.000 ₫

Đặt ngay
- +
Măng Cụt Giảm: 2.000 ₫

Măng Cụt

Kg

109.000 ₫107.000 ₫

Đặt ngay
- +
Nhãn Tiêu Giảm: 3.000 ₫

Nhãn Tiêu

Kg

148.000 ₫145.000 ₫

Đặt ngay
- +
Vải Thiều Giảm: 4.000 ₫

Vải Thiều

Kg

59.000 ₫55.000 ₫

Đặt ngay
- +
Chôm Chôm Nhãn Giảm: 4.000 ₫

Chôm Chôm Nhãn

Kg

80.000 ₫76.000 ₫

Đặt ngay
- +
Mít Thái Giảm: 3.000 ₫

Mít Thái

Kg

68.000 ₫65.000 ₫

Đặt ngay
- +
Sầu Riêng Giảm: 5.000 ₫

Sầu Riêng

Kg

297.000 ₫292.000 ₫

Đặt ngay
- +
Chuối Già Giảm: 400 ₫

Chuối Già

Kg

36.900 ₫36.500 ₫

Đặt ngay
- +
Táo Mỹ Đỏ

Táo Mỹ Đỏ

Kg

58.000 ₫58.000 ₫

Đặt ngay
- +
Ổi Nữ Hoàng (Tiền Giang) Giảm: 1.000 ₫

Ổi Nữ Hoàng (Tiền Giang)

Kg

43.000 ₫42.000 ₫

Đặt ngay
- +