BẠN LÀ NGƯỜI CÓ THỰC TÀI - KINH NGHIỆM - NHIỆT HUYẾT ? XCONS CẦN BẠN !

BẠN LÀ NGƯỜI CÓ THỰC TÀI - KINH NGHIỆM - NHIỆT HUYẾT ? XCONS CẦN BẠN !

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại Xcons Sài Gòn.

STT Vị trí tuyển dụng Mức lương Ngày hết hạn
1 NHÂN VIÊN KINH DOANH 10.000.000 - 12.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn
2 TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH 15.000.000 - 18.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn
3 THIẾT KẾ NỘI THẤT 13.000.000 - 18.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn
4 KIẾN TRÚC SƯ 13.000.000 - 18.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn
5 TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ 25.000.000 - 30.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn
6 KIẾN TRÚC SƯ - MẢNG CAO TẦNG 15.000.000 - 18.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn
7 DỰ TOÁN NỘI THẤT 12.000.000 - 15.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn
8 KỸ SƯ DỰ TOÁN XÂY DỰNG 12.000.000 - 15.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn
9 LEADER MARKETING 15.000.000 - 20.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn
10 NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO 10.000.000 - 15.000.000 15 June, 2023 Nộp đơn
11 KẾ TOÁN TRƯỞNG 20.000.000 - 25.000.000 30 June, 2023 Nộp đơn